1. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E6 Raukerud
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00

 2. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 311 Kambo
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00

 3. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Slitu
  Takst (lett/tung): 16,00 / 32,00

 4. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Fossum
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 5. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Brennemoen
  Takst (lett/tung): 16,00 / 32,00

 6. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Dalen
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 7. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Ramstad
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 8. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Knapstad
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00

 9. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Knapstad
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00

Bompengeselskapet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS står for delfinansiering av utbyggingen av Østfoldpakka. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema