Om Østfold Bompengeselskap 

Bompengeselskapet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 og E6 i Østfold. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektet

Utbyggingen av E6 som firevelts veg gjennom Østfold stod ferdig i 2008. Bompengeinnkrevingen på E6 startet i 2001.

E18 fra Knapstad til Riksgrensen bygges ut gjennom flere delstrekninger:
1 Marker grense - Melleby (5,6 km)  ferdig bygget
2 Ørje - Eidsberg grense (9,3 km)  ferdig bygget
3 Sekkelsten - Krosby (6 km)  ferdig bygget
4 Momarken - Sekkelsten (7,4 km)  ferdig bygget
5 Krosby - Knapstad (8 km)  ferdig bygget
6 Melleby - Momarken (7 km)  ferdig bygget
7 Knapstad - Retvet (6,2 km)  ferdig bygging
8 Riksgrensen - Ørje (6,6 km)  under bygging
 

Mer informasjon om prosjektene finnes på Statens vegvesen sine prosjektsider for E6 og E18 utbyggingen.

 

Kontakt oss

Ingeniør Rybergs gate 99
3027 Drammen

Telefon: +47 32 80 82 70 
Man - fre 09:00 -15:00
 

Bompengeselskapet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS står for delfinansiering av utbyggingen av Østfoldpakka. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema