Nøkkeltall

Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS har et fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger regnskapstall og andre statistikker som viser utviklingen det siste året.

Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS

2016

Driftsinntekter 394 099 721
Driftskostnader 29 080 354
Netto finanskostnad 29 827 415
Antall passeringer 26 367 787
Driftskostnad pr. passering 1,10
Driftskostnad i % av inntekt 7,4 %

 

Oppsummering

Driftskostnad pr. passering

Driftskostnad i % av inntekt

 

Kontakt oss

Ingeniør Rybergs gate 99
3027 Drammen

Telefon: +47 32 80 82 70 
Man - fre 09:00 -15:00
 

Bompengeselskapet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS står for delfinansiering av utbyggingen av Østfoldpakka. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema