Trafikkstatistikk

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2017. 

 

 

 

Totaltrafikk

GDT

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 2 296 585 1 849 275 74 083 59 654 24,2 %
Februar 2 180 530 1 903 201 77 876 65 628 18,7 %
Mars 2 538 142 2 033 063 81 876 65 583 24,8 %
1. kvartal 7 015 257 5 785 539 77 947 63 577 22,6 %
           
April 2 376 144 2 117 327 79 205 70 578 12,2 %
Mai   2 277 760   73 476  
Juni   2 403 953   80 132  
2. kvartal   6 799 040   74 715  
1. halvår   12 584 579   69 146  
           
Juli   2 307 084   74 422  
August   2 392 651   77 182  
September   2 282 485   76 083  
3. kvartal   6 982 220   75 894  
Sum akk.   19 566 799   71 412  
           
Oktober   2 292 100   73 939  
November   2 100 529   70 018  
Desember   2 404 127   77 552  
4. kvartal   6 796 756   73 878  
           
Sum året   26 363 555   72 032  

 

 

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2016. 

 

 

 

Totaltrafikk

GDT

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 1 849 275 1 276 502 59 654 41 177 44,9 %
Februar 1 903 201 1 262 162 65 628 45 077 45,6 %
Mars 2 033 063 1 464 404 65 583 47 239 38,8 %
1. kvartal 5 785 539 4 003 068 63 577 44 479 42,9 %
           
April 2 117 327 1 464 588 70 578 48 820 44,6 %
Mai 2 277 760 2 053 879 73 476 66 254 10,9 %
Juni 2 403 953 2 359 982 80 132 78 666 1,9 %
2. kvartal 6 799 040 5 878 449 74 715 64 598 15,7 %
1. halvår 12 584 579 9 881 517 69 146 54 594 26,7 %
           
Juli 2 307 084 2 311 557 74 422 74 566 - 0,2 %
August 2 392 651 2 366 446 77 182 76 337   1,1 %
September 2 282 485 2 219 642 76 083 73 988   2,8 %
3. kvartal 6 982 220 6 897 645 75 894 74 974   1,2 %
Sum akk. 19 566 799 16 779 162 71 412 61 462   16,2 %
           
Oktober 2 292 100 2 234 259 73 939 72 073 2,6 %
November 2 100 529 2 066 689 70 018 68 890 1,6 %
Desember 2 404 127 2 022 959 77 552 65 257 18,8 %
4. kvartal 6 796 756 6 323 907 73 878 68 738 7,5 %
           
Sum året 26 363 555 23 103 069 72 032 63 296 13,8 %

 

 

Kontakt oss

Ingeniør Rybergs gate 99
3027 Drammen

Telefon: +47 32 80 82 70 
Man - fre 09:00 -15:00
 

Bompengeselskapet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS står for delfinansiering av utbyggingen av Østfoldpakka. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema