Priser og betaling

Fritaksordninger

 
Du får fritak fra betaling hvis du:
 
Er passasjer
Går eller sykler
Kjører motorsykkel eller moped
Deltar i et merket begravelsesfølge
Kjører el-bil med drivstoffkode 5 i vognkortet*
Kjører hydrogenbil*
Kjører utrykningskjøretøy (uniformert eller sivilt i tjenesteoppdrag)*
Kollektivtransport i rute*
Forflytningshemmede*
 
*Forutsatt at du har AutoPASS-brikke
 
 

Registrer parkeringskortet ditt - kjør gratis i bomringer rundt større byer

Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort passerer gratis i bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma og i andre bomringer (bomringer er bompengeanlegg rundt byer: Oslo, Bergen, Stavanger (Nord-Jæren), Trondheim, Tønsberg, Namsos og Kristiansand).
 
For å kunne kjøre gratis i bomringene rundt de nevnte byene, er det viktig at du registrerer parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet du har tegnet AutoPASS-avtale med.

Kontakt oss

Ingeniør Rybergs gate 99
3027 Drammen

Telefon: +47 32 80 82 70 
Man - fre 09:00 -15:00
 

Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Nedre Glomma. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema